Нашата мрежа

Отбележете се на световната карта по-долу, за да изразите интереса си като Хлебоволец и да привлечете местни партньори, доброволци и поддръжници на инициативите на вашата собствена Хлебна къща.


Нашата мрежа свързва различни видове Хлебни къщи, всички базирани на визията, че Хлебната къща е както отворено общностно пространство, така и успешно социално предприятие. Моделът на социалното предприятие може да включва следните формати (моделът може да функционира както чрез комбиниране на двата формата, така и чрез прилагане само на един от тях):

Социално-културен център (за събития)

Пространство, предлагащо безплатни общностни и терапевтични събития наред с платени услуги за различни ползватели. Те могат да бъдат: алтернативна кариерна ориентация за образователни институции (детски градини, училища, университети), тиймбилдинг за компании и нестопански организации, специални рождени дни за деца, семейна терапия и др. Приходите от платени услуги покриват режийните разходи и затова можем да предложим безплатни програми за социално включване.

Социално предприятие-фурна

Фурна (регистрирана фирма), която произвежда и продава висококачествен, здравословен хляб и тестени изделия. Тук социалното въздействие се постига както чрез обучение, така и чрез наемане на хора от различни групи в неравностойно положение, като в същото време се организират мероприятия в общността по методите на Мрежа Хлебни Къщи и/или част от приходите се дарява на неправителствената организация Мрежа Хлебни Къщи. Фурната би могла да включи в своето пространство и зона за общностни месения и така да функционира като Хлебна Къща – социално-културен център.

Програма
„Хлебна къща“

Хора и организации, които сме обучили по нашите методи са получили лиценз да ги използват. Те стартират програмите на Хлебната Къща (серия от редовни събития) и често извършват дейността си във вече съществуваща местна организация или дори на различни места в зависимост от формата. Доброволци по света също закупиха нашия наръчник под формата на игра „Bakers Without Borders“, който обобщава два от основните ни методи.

И при трите предложени форми, прилагаме на местно ниво методите на нашата Хлебна терапия.

  • Легенда:
  • Обучени практиканти Обучени практиканти
  • Вдъхновени Хлебоволци Вдъхновени Хлебоволци